FUNDACJA
PRZESTRZEŃ KRTYCZNEGO MYŚLENIA

Działamy jako niezależna fundacja - think-tank.

Zajmujemy się badaniami i analizami dotyczącymi spraw publicznych. Do celów naszej działanlości należy przygotowywanie analiz i raportów poszukujących sposobów rozwiązania problemów społecznych. Staramy się poprzez naszą pracę brać aktywny udział w publicznej debacie.

Zajmujemy się:
  • analizą polityk publicznych
  • makroekonomią
  • polityką rozwoju
  • polityką przemysłową
  • polityką klimatyczną
  • innowacjnością
  • energetyką
  • big data
  • rynkiem pracy i demografią

Zapraszamy do kontaktu:
Fundacja Przestrzeń Krytycznego Myślenia
ul. Chodkiewicza 5 lok. 28
02-593 Warszawa
m: kontakt@pkm.org.pl
Copyright Nazwa.pl